НовиниМолим подкрепете ни! Благодарим! :)

публикувано 27.06.2018 г., 4:12 от izvorche bg   [ актуализирано 27.06.2018 г., 22:36 ]

( Please for english version look down) :)


Здравейте скъпи приятели и съмишленици на идеите за  съзнателен живот в хармония с природата. 

Някой от вас вероятно са запознати с идеите, целите и проектите, осъществявани от Фондация Ура Гора, Родово имение Изворче и общност Благодатие.

Ако все пак искате да се информирате повече, съветваме ви да посетите сайтовете ни където можете да прочете статии, есета, публикации и да разгледате снимки.

www.izvorche.org

https://mobile.facebook.com/grow.abundance/


В последните три години сме благодарни на идващите  големи групи доброволци (по над 30 човека наведнъж) и скаути от Германия и Белгия.

Получихме благодарности и позитивни отзиви от някои от участниците в тези активности и съответно препоръки към други скаутски организации за добрия им опит при нас. Сподели се ентусиазъм, че са участвали в нещо конкретно и истинско, което наистина подкрепя трайно възстановяването на екосистемите на територията стопанисвана от общността и други добри практики наблюдавани по време на престоят им.

Това говори, че при нас хората получават ценни знания за пермакултура, живот в общност, билки, отглеждане на щастливи деца и пчели, холистичен подход към лечението, храненето и живота.

От своя страна ние получихме ценна и навременна помощ в разнообразни проекти на нашата съзнателна общност от Родови имения Благодатие, за което сме много благодарни.


С оглед на увеличаващия се интерес към дейностите ни и очакваните това лято нови групи доброволци, 

ние любезно молим, който от вас има възможност и желание да подкрепи дейностите ни с дарение.

Набраните средства ще бъдат използвани в следващите няколко седмици за закупуване на материали за подобряване на битовите условия в лагера за доброволци( компостни тоалетни, кухни, баня, място за хранене. Както и за подобрения по мост над реката, екопътеки, ремонт на помпената система за вода използвана за поливане на земите на общността. Както и за храна за някои от групите. Ако останат средства от даренията ще бъдат използвани за садене на дървета или нови проекти в мястото.

Вложените средства и труд ще са и инвестиция в инфраструктура, която ще се ползва и от бъдещи доброволци и и гости както и от участници в проекта ни за съзнателна общност Благодатие.

Това ще бъде и първи етап от проектите ни за учебен център и екокъмпинг.

Дарение можете да направите по два начина:

Превод - Пощенска Банка

IBAN: BG56BPBI79401035806401

BIC: BPBIBGSF

Константин Стамболиев

основание:(Благодатие)

Превод по Еконт

           Офис Еконт град Елхово до Ямбол

            Константин Стамболиев

            Тел.: 0885583289

Ако желаете да ни подпомагате за в бъдеще като доброволци можете да пишете на следните мейли или да звъните на посочените телефони:

izvorche.bg@gmail.com uragorafoundation@gmail.com

0885583289 Константин


Ако нямате възможност да ни подкрепите по посочените начини, остава възможността да споделите нашата молба на вашите профилни  страници или други според вас подходящи за целта места.

Благодарим предварително! :)


----------------------------------------------------


Dear friends, and supporters of a conscious life in harmony with nature.

Many of you are already familiar with the ideas, goals and projects carried out by the Ura Gora Foundation, Kins Domain 'Izvorche' and “Blagodatie”Community.


If you want to get more information, we encourage you to visit our sites where you can read articles, essays, publications, and browse photos.

www.izvorche.org

https://mobile.facebook.com/grow.abundance/


In the last three years, we are grateful to the large groups of volunteers (around 30 people at a time) and scouts from Germany and Belgium.

We received thanks and positive feedback from many of the participants in these activities and recommendations to other Scout organizations for their good experience with us. They were enthusiastic about having participated in something concrete and real that truly supports the restoration of ecosystems in community-based land; and other good practices observed during their stay.

We saw they gained valuable knowledge of permaculture, community life, herbs, happy children and bees, a holistic approach to healing, nutrition and life.

For our part, we have received valuable and timely assistance in a variety of projects in our community, for which we are very grateful.

We now have a sudden increase of interest in our activities, and two new volunteer groups this summer, and need to make some fast preparations.

We kindly ask, if you have the opportunity and willingness, to support our work with a donation.


The funds raised will be used in the next few weeks to buy materials to improve the facilities in the volunteer camp (compost toilets, kitchens, bathrooms, eating facilities, and upgrades to our bridge over the river, eco-paths in the forest, repairs to the ram pump system used for irrigating the community land.  

If any donations remain, they will be used to plant trees or for future eco projects on the site.

This infrastructure will be an investment in the future, to be used by many volunteers, guests and participants in our project for a conscious community: Blagodatie 

This is the first stage in the creation of an Eco-education center and camping.


You can donate in three ways:

1. Bank Transfer - Postbank

IBAN: BG56BPBI79401035806401

BIC: BPBIBGSF

Konstantin Stamboliev

reason: (Thanksgiving)


2. Transfer by Econt

Econt Express office town Elhovo(Qmbol municipality)

Konstantin Stamboliev

Tel .: 0885583289


3. Transfer by PayPal if from abroad.

Email uragorafoundation@gmail.com for more details


If you wish to assist us in the future as volunteers,you can contact us here:

izvorche.bg@gmail.com

0885583289 Konstantin


uragorafoundation@gmail.com


If you do not have the opportunity to support us in the above ways, you can still support us by sharing this message on your profile pages or other places you think fit.


Thank you so much in advance!

2018 г. Какво ни събира в проекта за селище от Родови имения до Елхово

публикувано 12.01.2018 г., 22:57 от izvorche bg   [ актуализирано 16.01.2018 г., 23:09 ]

Подготвено за събирането в Белащица 12-14 януари 2018г.
Благодарим ! :)

 1. Какво ни събира до Елхово в проекта- експеримент за селище от Родови имения?

 1. Изкупването на земеделски земи около нас(пустеещи или обработвани от фермери използващи химикали, монокултури) и превръщането им в:

 • Места за живеене на събуждащи се и осъзнаващи се семейства харесващи палитрата и възможностите за творчество и начин на живот, даващ проекта Родово Имение описан от автора Владимир Мегре.

 • Хабитати за диви животни и птици,  местни растителни видове и такива,  които са в червената книга със статут на защитени или изчезващи видове

 • Банка за стари сортове семена и растения от зеленчуци и плододаващи дървета и храсти

 • Пермакултурни градини, Плододаващи гори, Агро-лесовъдство

 • Дар-плод и зеленчук(садене на плодни дървета и зеленчуци по края на всеки частен парцел земя, от които да може всеки минувач да си набере безплатно)

 • Природно пчеларство

 • Ботаническа градина

2. Възстановяване на добри практики(занаяти, традиции, ритуали)от миналото и взаимстването им от други осъзнаващи се общности.


3. Място за учене на деца и възрастни на горните добри практики(Купулна къща,  Амфитеатър, Жива къща от дървета, заварени сгради- придобиване и използването им)


4. Взаимопомощ между семействата вече имащи деца при отглеждането и обучението им.(Кооператив).


5. Любов, творчество, красота и разум проявявани във всекидневието на живеещите.


6. Производство монтаж и даване на хората на рам помпа за вода задвижвана от вода за поливане и домакинството.


7. Взаимодеиствие с други общности и взаимопомощ за съзнателни проекти(Дар лимец, Да превърнем България в Райска градина, Да засадим 1 милион дървета, Свободна размяна на стари сортове семена, хранителни кооперативи, Фестивал "Събуди се",  Български суверен и др.) с цел да превърнем Земята в Райска градина


     II.  История. Досега 2-4 семейства занимаващи се с различни теми от проекта на територия 30-70 декара.

Създадена е фондация Ура Гора от две семейства живеещи в проекта. Чрез фондацията е спечелен един проект за финансиране на садене на дървета и храсти и обучение по пермакултура на стойност 2000лв.

Проведени са няколко обучаващи семинара за пермакултура и гора-градина с гост-учител.


   III. Настояще и бъдеще.  2018 година работим за:

 1. По-подробна визия за проекта( писмен документ, рисунки, карти, песни, видеа, стихотворения)

 2. Създаване на сайт и популяризиране на проекта с цел привличане на нови участници, жители и съмишленици помагащи отдалеч. Превода му на различни езици.

 3. Обща сграда за събирания на жителите, споделяния и обучения, представяне на гостуващи проекти,  игра и обучение на децата зимата (Купол)

 4. Подобряване инфраструктурата на мястото пътища, мостове, пътечки

 5. Закупуване на земи за присъединяване към проекта

 6. Подобряване на условията за живеене в мястото( сгради, енергия, вода, инструменти).

 7. Садене и поддръжка на дървета,  храсти и градини и обгрижване на вече засадените от предишни години.


# С какво можете да ни помогнете? През тази година ще сме щастливи на всякаква външна помощ от съмишленици и симпатизанти и хора с отворени добри сърца по изброените по-горе дейности:

 • доброволческа физическа помощ

 • материали

 • дарения на финанси

 • изработка на сайт и поддръжка

 • строителство на купол и др.


IV. С какво можем да бъдем ние полезни на други общности и отделни хора:
1. Споделяне наш опит за:
Естествено раждане и отглеждане на деца, билки, знания, книги, упражнения и др. 
Пермакултура, заселване и стартиране на подобни проекти в природата на земеделска земя.
Рам помпа за вода
Природно пчеларство
Дървета засаждане, ашладисване, стартиране от семена, контакт с финните им тела.
Билки, хранителен режим и други практики за поддържане здравето на семейството.
Физическа и енергиина подкрепа на проекти на съмишленици.
Опита ни в експеримента за общност от събуждащи се хора.


# Контакти с нас:


Тел. : 0885583288

Настоящ сайт: www.izvorche.org

ФБ: Alexandrina Konstantin Stambolievi

Ура вече имаме кладенец с прозрачна вода

публикувано 6.11.2017 г., 11:41 от izvorche bg

Здравейте приятели!
Имаме прекрасна новина:
В Изворче имаме новоизграден кладенец.
Водата е прозрачна и чиста и тече вече на самотек към къщата, която се намира няколко метра по-ниско от кладенеца.
За построяването на кладенеца ни помогнаха няколко приятели и съседи, на които сме много благодарни.
Ура вода! :)

Какво е Родово Имение Изворче

публикувано 19.08.2017 г., 8:52 от izvorche bg

Скъпи приятели и съмишленици. Много хора ни питат какво правим, какъв е нашият проект и мисия. Ето тук сме дали отговор идващ от сърцето ни: 

Изворче е:

Път към себе си и Бог.

Даване на добър личен пример.

Сбор от различни каузи в полза на Цялото.

Резерват за диви и питомни животни, растения и хора.

Природно училище.

Наследство за идващите след нас на чисто парче земя, даващо изобилно храна, етери, въздух, вода.

Извор на Идеи.

Творчество и Съ творчество.

Ботаническа градина.

Идеално място за отглеждане на деца и храна.

Място за себеразвитие и усъвършенстване.

Място за почивка.

В Изворче са и въпросите и отговорите.

Изворче е път към идващотото ново време.

Докосване до непознатото или забравеното.

Достигане отвъд мечтите.

Завръщане към изначалните ни способности.

Изворче е забавление.

Изворче е Родово имение

В Изворче са събрани в една точка всички планове на битието.

Изворче е Красота - жива картина постояно меняща се.

Изворче е късче Родина, от голямата Родина - Земята.

Изворче е Любов!

Еньовден на Изворче

публикувано 15.06.2017 г., 8:48 от izvorche bg   [ актуализирано 15.06.2017 г., 8:51 ]

Скъпи приятели! Каним ви на нашето събитие по случай Еньовден! 
Добре сте дошли! :)

С какво би ни зарадвал Дядо Коледа :)

публикувано 20.12.2016 г., 23:56 от izvorche bg   [ актуализирано 21.12.2016 г., 0:00 ]

Родово имение Изорче и по специално детската му част ще е щастлива на следните подаръци:

(може и да са втора употреба)

- Батут побиращ две деца и възрастен
- Колело без педали за Инди и Любето
- Пързалка 

Благодарим :)

тел. за връзка 0885583289

Консултации и семинари по покана на следните теми:

публикувано 18.08.2016 г., 1:29 от izvorche bg

С желание да сме полезни за себе си и околните започваме да споделяме опита и придобититие практики в формата на консултации, семинари и др. форми. За договаряне на условията се съобразяваме с възможностите на конкретните хора като сме отворени за директни разплащания, бартери, доброволни дарения. Благодарим!
За повече информация и консултации телефон: 0885583289, мейл: izvorche.bg@gmail.comПриятното и вълнуващо домашно раждане на Люблян

публикувано 11.05.2016 г., 6:04 от izvorche bg   [ актуализирано 11.05.2016 г., 15:35 ]


Здравейте приятели и съмишленици! Имаме удоволствието да ви поканим на нашето споделяне в център Идея Вита на  11.05.2016г. Заповядайте!

7 ДНЕВЕН КУРС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩНОСТ И СОЦИОКРАЦИЯ, България // Community Building and Sociocracy Experience, Bulgaria, May 2016

публикувано 23.04.2016 г., 22:44 от izvorche bg   [ актуализирано 24.04.2016 г., 0:27 ]

Заповядайте на курса организиран от партньорите ни в фондация "Ура Гора", Ракеш Руцман Рак - водещ и Дани и Марен организатори.

Препоръчваме ви горещо тези 3  курса, които могат да ви спестят мнoго неуспешни опити да създавате общност или да взимате решения заедно, както и да направите един по-добър дизайн на водните ресурси във вашето място!

Успех!

10 години творчество

публикувано 14.04.2016 г., 21:32 от izvorche bg   [ актуализирано 14.04.2016 г., 21:35 ]

Честит празник приятели и съмишленици на Родово имение Изворче!
Днес се навършват 10 години откакто първите заселници поеха нелекия път от града към полето, с намерение да го залесят, облагородят и превърнат в райска градина и свой обичан жив дом! Доколко сме успяли ще прецените сами. Следете събитията ни. През тази юбилейна за нас година имаме намерение да направим няколко работилници, споделяния и събития свързани с различни теми от нашите придобити през този период опитности, като например: натурално пчеларство, естествено раждане, естествено отглеждане на дете, детски летен лагер, пермакултура, рам помпа за вода билките нашите помощници към здравето, с какво да започнем когато творим родово имение.  Благодарим и бъдете здрави!


1-10 of 32