Новини‎ > ‎

Изобилие от Вода с Механична Рам Помпа

публикувано 19.05.2015 г., 3:49 ч. от izvorche bg
Изобилие от Вода с Механична Рам Помпа
(помпа с хидравличен удар)
Подходяща технология за пермакултурни системи
((scrol down for english))

МЯСТО: Родово селище до Елхово, Фондация Ура Гора (15 км. От гр. Елхово)
http://www.izvorche.org/contact-us

ЦЕНА: 120лв. (60лв. депозит на посочената банкова сметка) Местата за курса са максимум 10, побързайте!

Водещи курса: Красимир Нотев, Константин Стамболиев

Едноседмично обучение за технологията на Рам помпата за вода, отлично ниско енергиино зелено решение за водоснабдяване на домове, поливане на градини и водопой на животни.
Ние имаме практически опит от 3 години в използването на Рам пмпа за водоснабдяване поливане, пълнене на езера. Използвахме преди петролна помпа, но тя често загряваше беше много шумна, горивото излизаше доста скъпо. За това потърсихме и намерихме това чудесно решение, от което вече 3 години 2 семейства имат предостатъчно вода. При нас водата идва от километър и половина и помпата качва водата на 40 метра височина за да стигне до нас. И това не е всичко. Помпата не се нуждае от допълнително захранване тя работи само движена от силата на падащата вода и работи 24 в денонощието и 7 дни в седмицата. За сега достигнатия от нас дебит стига до 5 кубика на денонощие...
Основното предизвикателство с Рам помите е избирането на верния дизайн и правилния монтаж за да имате максимална ефективност и по-редки ремонти.

За една семица вие ще видите, разберете и инсталирате:
Какво е Рам помпата и къде можете да я ползвате
Как това ще ви спестява време и пари във времето
Две различни по вид Рам помпи
Две входящи тръби от Полипропилен PP
Направа на една нова и ремонт на старата къщичка защитаваща помпите изградени от камъни и цимент(бито бетон)
Диагноститциране и отстраняване на проблеми свързани с наличие на въздух в ситемите, както и течове по трасето...
Евентуално изграждане на едно дълго изходящо трасе в гората(ако остане време) от черна полиестерна тръба
И други практични и теоритични неща

Цена: 120 лв. на човек за целия курс
Начин на плащане:
60 лева предплата на долната сметка до 25 май с текст в основанието „курс за Рам помпа“

Налични са между 5 и 10 места за участници в курса, така че побързайте да предплатите до 20 май, на следната сметка за да сте сигурни в участието си:
Константин Стамболиев, Юробанк И Еф Джи BIC: BPBIBGSF – IBAN BG56BPBI79401035806401

Заплащане на останалите 60 лева при идването ви в първия ден на курса.
Цената е разпределена така:
60 лева за обучение
40 лева за храна (храната е вегетарианска)
20 лева за къмпинг ( носете си палатки и друго къмпинг обурудване, челници, къмпинг душове, слънчеви шапки, шишета за питейна вода, ръкавици, ботуши, по-дебели и по- леки работни дрехи, дъжобран. Тоалетната е компостна. Баня външна с къмпинг душ.)

Ако решите да спите в хотел има такъв на 6-8 километра от мястото на курса, но достъпа за сега е възможен само с вископроходима кола и може донякъде да зтрудни, участието ви в курса. Все пак слагаме тук и данни на хотела:
http://rumika.eu/

За допълнителни въпроси: тел.: 0885583289


*******************

Water abundance with the Mechanical Ram Pump:
Appropriate technology for permaculture systems
DATE: 6-12 June 2015
PLACE: Project Ura Gora, Rodovo Selishte in Strandjer (Near Elhovo town)
PRICE: 120 Leva (60 leva deposit due 25th May)
FACILITATORS: Konstantin Stamboliev and Krasimir Notev.

One week masterclass in Ram Pump technology and installation- the solution for a resilient, ecological and low energy water supply for your home, garden or farm.

We have over 3 years of experience with using Ram pumps. We tried petrol pumps, solar powered pumps... and found they were expensive to run, to repair, to get parts and very time wasting- when you have to cross a large distance to turn a system on and off many times its very inefficient!
The ram pump works 24/7, pumping a smaller quantiy of water but nonstop, with no cost for fuel, no technical, electrical parts to breakdown- just low-tech and easy to maintain.
The main challenge with the ram pump is designing the system, to deliver maximum water efficiently. We can walk you through this process step by step, saving you a huge amount of time experimenting.

For one week you can touch, see, understand, install:

What is the ram pump and where it is appropriate to install
How it will save you time and money
Two different ram pump models
Two income pipes from PP
Make one new and repair existing protective casing for pumps (from bito-beton – cement sand and stones)
Diagnose the problems with air in the system and find the solutions how to fix
Make one long pipe in the forest (if there is a time) from polyester
And other practical and theoretical things


Cost: 120lv. Per person
There are between 5 and 10 places for participants so be fast if you want to be sure…
60 leva for teaching
40 leva for food and water
20 leva for camping

Payment:
Please make your deposit payment of 60 leva by the 25th of May to reserve your place.

Константин Стамболиев, Юробанк И Еф Джи BIC: BPBIBGSF – IBAN BG56BPBI79401035806401

Or contact us for paypal details

Final payment of 60 lv. Cash payable on first day of course

Any details or questions contact us on: 0885583289
or message us via facebook

https://www.facebook.com/events/1413310792324462/
Comments