Новини‎ > ‎

Молим подкрепете ни! Благодарим! :)

публикувано 27.06.2018 г., 4:12 ч. от izvorche bg   [ актуализирано 27.06.2018 г., 22:36 ч. ]

( Please for english version look down) :)


Здравейте скъпи приятели и съмишленици на идеите за  съзнателен живот в хармония с природата. 

Някой от вас вероятно са запознати с идеите, целите и проектите, осъществявани от Фондация Ура Гора, Родово имение Изворче и общност Благодатие.

Ако все пак искате да се информирате повече, съветваме ви да посетите сайтовете ни където можете да прочете статии, есета, публикации и да разгледате снимки.

www.izvorche.org

https://mobile.facebook.com/grow.abundance/


В последните три години сме благодарни на идващите  големи групи доброволци (по над 30 човека наведнъж) и скаути от Германия и Белгия.

Получихме благодарности и позитивни отзиви от някои от участниците в тези активности и съответно препоръки към други скаутски организации за добрия им опит при нас. Сподели се ентусиазъм, че са участвали в нещо конкретно и истинско, което наистина подкрепя трайно възстановяването на екосистемите на територията стопанисвана от общността и други добри практики наблюдавани по време на престоят им.

Това говори, че при нас хората получават ценни знания за пермакултура, живот в общност, билки, отглеждане на щастливи деца и пчели, холистичен подход към лечението, храненето и живота.

От своя страна ние получихме ценна и навременна помощ в разнообразни проекти на нашата съзнателна общност от Родови имения Благодатие, за което сме много благодарни.


С оглед на увеличаващия се интерес към дейностите ни и очакваните това лято нови групи доброволци, 

ние любезно молим, който от вас има възможност и желание да подкрепи дейностите ни с дарение.

Набраните средства ще бъдат използвани в следващите няколко седмици за закупуване на материали за подобряване на битовите условия в лагера за доброволци( компостни тоалетни, кухни, баня, място за хранене. Както и за подобрения по мост над реката, екопътеки, ремонт на помпената система за вода използвана за поливане на земите на общността. Както и за храна за някои от групите. Ако останат средства от даренията ще бъдат използвани за садене на дървета или нови проекти в мястото.

Вложените средства и труд ще са и инвестиция в инфраструктура, която ще се ползва и от бъдещи доброволци и и гости както и от участници в проекта ни за съзнателна общност Благодатие.

Това ще бъде и първи етап от проектите ни за учебен център и екокъмпинг.

Дарение можете да направите по два начина:

Превод - Пощенска Банка

IBAN: BG56BPBI79401035806401

BIC: BPBIBGSF

Константин Стамболиев

основание:(Благодатие)

Превод по Еконт

           Офис Еконт град Елхово до Ямбол

            Константин Стамболиев

            Тел.: 0885583289

Ако желаете да ни подпомагате за в бъдеще като доброволци можете да пишете на следните мейли или да звъните на посочените телефони:

izvorche.bg@gmail.com uragorafoundation@gmail.com

0885583289 Константин


Ако нямате възможност да ни подкрепите по посочените начини, остава възможността да споделите нашата молба на вашите профилни  страници или други според вас подходящи за целта места.

Благодарим предварително! :)


----------------------------------------------------


Dear friends, and supporters of a conscious life in harmony with nature.

Many of you are already familiar with the ideas, goals and projects carried out by the Ura Gora Foundation, Kins Domain 'Izvorche' and “Blagodatie”Community.


If you want to get more information, we encourage you to visit our sites where you can read articles, essays, publications, and browse photos.

www.izvorche.org

https://mobile.facebook.com/grow.abundance/


In the last three years, we are grateful to the large groups of volunteers (around 30 people at a time) and scouts from Germany and Belgium.

We received thanks and positive feedback from many of the participants in these activities and recommendations to other Scout organizations for their good experience with us. They were enthusiastic about having participated in something concrete and real that truly supports the restoration of ecosystems in community-based land; and other good practices observed during their stay.

We saw they gained valuable knowledge of permaculture, community life, herbs, happy children and bees, a holistic approach to healing, nutrition and life.

For our part, we have received valuable and timely assistance in a variety of projects in our community, for which we are very grateful.

We now have a sudden increase of interest in our activities, and two new volunteer groups this summer, and need to make some fast preparations.

We kindly ask, if you have the opportunity and willingness, to support our work with a donation.


The funds raised will be used in the next few weeks to buy materials to improve the facilities in the volunteer camp (compost toilets, kitchens, bathrooms, eating facilities, and upgrades to our bridge over the river, eco-paths in the forest, repairs to the ram pump system used for irrigating the community land.  

If any donations remain, they will be used to plant trees or for future eco projects on the site.

This infrastructure will be an investment in the future, to be used by many volunteers, guests and participants in our project for a conscious community: Blagodatie 

This is the first stage in the creation of an Eco-education center and camping.


You can donate in three ways:

1. Bank Transfer - Postbank

IBAN: BG56BPBI79401035806401

BIC: BPBIBGSF

Konstantin Stamboliev

reason: (Thanksgiving)


2. Transfer by Econt

Econt Express office town Elhovo(Qmbol municipality)

Konstantin Stamboliev

Tel .: 0885583289


3. Transfer by PayPal if from abroad.

Email uragorafoundation@gmail.com for more details


If you wish to assist us in the future as volunteers,you can contact us here:

izvorche.bg@gmail.com

0885583289 Konstantin


uragorafoundation@gmail.com


If you do not have the opportunity to support us in the above ways, you can still support us by sharing this message on your profile pages or other places you think fit.


Thank you so much in advance!

Comments