Изчезнали ли сме Траките?

" Да се знае:
НАРОД, КОЙТО НЕ ПОДДЪРЖА ТРАДИЦИИТЕ (добрите практики от тях) СИ, Е ОБРЕЧЕН НА ЗАБВЕНИЕ."

Този надпис на камена плоча в Етъра днес, ми напомни една моя скромна теза:
Коренното население по нашите земи, наречено условно от историците Траки(реално това са били стотици племена), според същите историци е изчезнало и се появяват на сцента българите...
Процеса по заличаването на идентичността протича в на няколко етапа:
Етап 0
Поради живеенето в периода на Кали юга(епоха в която тъмнината има повече сила), последните няколко хиляди години, съзнанието на предците ни постепено заспива, запада, деградира. От деца на Бога те започват да се превръщат в нещо различно. Последните пламъчета знание и съзнание, от Ведическия им период постепено угасват.
Тези 10 хиляди години назад условно да ги наречем са белязани също от различни катаклизми(като образуването на Черно Море от сладководното езеро с по-ниско водно ниво например), по нашите земи, както и нападения от вражески племена. Те неминуемо също оказват непосредствено влияние върху мигрирането, съзнанието и оцеляването на племената населяващи земите ни.
 Етап 1
Римската Империя завладява и унищожава племената, които не искат да и се подчинят, а оживелите са поробени, асимилирани и принудени да променят традициите и вярванията си, подменени с тези на завоевателите.
Етап 2
"Приемане" на Християнството, като основна религия по нашите земи при цар Борис. Каквото е останало от вярванията на предците ни неизтрито от Римляните, е подложено на гонение и критика от новата религия. Несъгласните са сочени с пръст, зплашвани, убивани, затваряни...
Етап 3
Комунизъм
Хората са отделени от земята като стопани.
 Вкарани са в градове, Бога е тема табу.
Изкоренени са последните късчета традиции на предците ни. 
Етап 4
Последните 30 години
Населението икономически е принудено да емигрира към Европа за по-добро заплащане.
Територията на България е освободена за заселване на хора от други етноси и региони заплашени от социални и климатични катаклизми...
п.п.
Периода на турското робство умишлено не го включвам. Тогава въпреки кланетата, опожарените и разрушени селища българския(духът на народите обитавали нашите земи) дух, култура и традиции се запазват. Противно на логиката за 5 века предците ни проявяяат завиден дух и запазват оставеното им наследство. Кармата за изгонването и убииството на Богомилите в България е изплатена.
На ход сме ние потомците.
Всеки човек, мисъл и действие днес са важни...
За да възкръснем от пепелта...
И Жар птицата политайки да вземе поука от миналите процеси.
Защото всички сме Едно...
Comments