Същност, Принципи и Каузи на Родовото Имение


Родово имение Изворче

Сподели  на WakeЪп  експеримент номер 7 - 2017г.

Родово имение Изворче е основано, стартирано 2006г на 15 април, с помоща на група съмишленици споделящи идеите на Владимир Мегре изказани в книгите от поредицата “Звънтящите кедри на Русия” откъдето са почерпени и долните принципи и каузи:


Какво е родово имение? Принципи каузи и същност:


Основната идея и същност на Родовото имение е творенето на живо пространство на Любов, проявявана към себе си, Земята, семейството, децата, Цялото във всичките й аспекти и форми.


Принципи на Родовото Имение:

 1. 10 декара земя предимно или изцяло, от които се храни цялото семейство постоянно живеещо там както и домашните животни.  

 2. Половината от територията е засадена с дървета и храсти(5декара, горски и плодни дървета)

 3. 10 процента от територията е отделена за езеро и други водни съоръжения

 4. Разумно изградена и посадена екосистема с голямо биоразнообразие(над 300 вида растения)включваща дом, езеро, овощна, зеленчукови градини, гора градина, горска и паркова зона, ливада, жив плет, билки, растения за: багри, съдове, строителство, мебели, гориво и всичко друго необходимо за бита. Също водохващащи и напоителни съоражения(суелс).

           В екосистемата са създадени хабитати за дивите животни и птици, питомните са включени разумно, така че да подпомагат екосистемата без да се налага да им се внася храна отвън.

 1. Икономически имението от година на година, при правилно стопанисване, дава все повече и повече, стопаните продават излишъците и така мисълта не е затормозена с въпроса как да изкарваме пари. Различни са вариантите, с които семейството, може да се издържа в Родово имение, но ето примерни варианти:

Икономически начинания,  които сме полезни и в изобилие за себе си Земята и хората:

  &Билкови и Здравословни продукти

  &Сушени плодове и зеленчуци

  &Туризъм:

 • Оздравителен

 • Семейства с деца

 • Детски лагери

 • Ретрийти

 • Лагери за  юноши и мъже

 • Лагери за оцеляване

 • Диво къмпиране

     & Трюфели и гъби

     & Мед и пчелни продукти

     & Семинари уъркшопи на теми:

 • Пермакултура

 • Билки

 • Естествено отглеждане на деца

 • Оцеляване

 • Родово имение

     & Ботаническа градина, разсадник за растения

     & Книги, статии, блог

     & Хипотерапия  и конен туризъм

     & Оздравителен център, хостел

     & Магазин физически и онлайн за продуктите произведени от група родови имения( екоселище)

     & Ресторант със здавословни продукти от мястото

           

 1. Чиста вода на изхода на имението. Важен принцип в идеята е водата ни да бъде чиста след като е минала през имението. За целта ползваме биоразградими вещества за миене , къпане, почистване на зъби и съдове или директно билки и растения. Защитаваме и торим растенията само с биопрепарати, билки, компост. Сивата вода минава през биотопи и други съоръжения,  които изцяло я пречистват, Тоалетните са компостни, защитаващи подпочвените води.

 2. Използване в началото на създаването на имението на всякакви машини, но мислейки как в бъдеще да се заменят постепенно с живи творения за същите цели. Например тревата може да се коси на ръка или с машина, но може и да се подържа къса с кон, патици, кокошки, овца и т.н.

 3. Раждане и възпитание на деца способни на щастие. Живот на децата в любяща хармонична природна и чиста среда. Създаване на чувство за сигурност, изобилие, творческа среда, арт занимания, пътешествия, учене чрез преживяване, учене от всичко и всички на добри практики, осигуряване с достатъчно спортни площадки, научаване как да търсят полезната информация от всички източници заслужаващи доверие.

 4. Възвръщане към корена, рода, семейството като космическа единица, ведически набор от традиции и начин на живот гарантиращ щастието здравето и благоденствието на семейството.

           Поставяне на Любовта и хармонията на семейството като основен приоритет, мотиватор и градивен управляващ принцип на живота.

     10. Живеем експериментираме и се учим в съзнателна общност от Родови имения


КАУЗИ на идеята Родово имение

 1. Засаждане на половината територия от мястото с дървета. Защо?

       Ето някой причини:


 • Създават въздух който дишаме

 • Качват вода, коята пием от дълбочина

 • Създават завет и сянка

 • Правят биомаса и съграждат почва, спират ерозията с корените си

 • Служат за огрев, мебели, строителство

 • И още за дават плодове, ядки, багри,

 • Красиви са и някой ухаят приятно

2.  Регенериране на обезлесени и ерозирали терени от неразумно стопанисване и превръщането им в плододаващи Гори -градини използвайки методите на пермакултурата и други щадящи Земята знания и методи.

3. Намаляване на екологичния и въглеродния отпечатък на семействата живеещи в Родови Имения

4. Създаване на хабитати за диви животни, застрашени видове, птици и водни обитатели. ( Това са и едни от целите на живите плетове, синорите, горските и водните зони на РИ)

5. Дар плод и зеленчук:

Пътнико драги поспри,

От нашите плодове и зеленчуци посадени по оградата даром похапни,

На сянка поседни,

Глада и жаждата си утоли,

Съзнанието и настроението си повдигни

И за другите след теб  от изобилието остави!

6. Събиране и възстановяване на добри практики за щадящо  Земята земеделие, здраве и любов в семейството, формиране на съзнателна общност от семейства споделящи сходни ценности, любящо и отговорно отглеждане на щастливи здрави деца.

7. Събиране и разсаждане на стари( нехибридни) сортове зеленчуци и овощни дървета

8. Съвсем нов подход към домашните животни(или отдавна забравени стари знания изтрити от историята), служещи с удоволствие на човека обръщащ се към тях само с любов и уважение за помощ в стопанството (natural horsmansheep, natural beekeeping и др.)

8. Почистване на прилежащата околна територия от боклуци, както и местностите наоколо, чешми, реки, дерета.

9. Строеж на енергиино ефективни(пасивни) домове.

10. Намаляване на консуматорските практики и трансформирането им в производство на местни хранителни продукти и занятчииски изделия, осъзнато намаляване на вещите ползвани в бита до комфортния минимум. Local food

11. Възстановяване на стари изкуства и заняти работещи с естествени материали.

12. Обща работа за създаването на естествени и изкуствени средства за почистването и намаляването на боклука, отпадъците, и вредните емисии в района в партньорство с други хора и организации- и по цялата Земя. Reduse, Reuse, Recycle


Заключение: Родовото имение е дизайн за живот на семействата и родовете, който може да помогне за трайноразрешаване на почти всички екологични и социални проблеми на съвремената цивилизация, по мирен начин.


Comments