Визия за създаване на съзнателна общност Благодатие 2018г.

Нашата цел, усилия и действия са насочени към създаване на съзнателна общност от Родови Имения(термина и същността му произлизат от книгите на автора Владимир Мегре в поредицата Звънтящите кедри на Русия) от  достатъчно на брой семейства споделящи и прилагащи сходни и близки принципи на живот и творящи свои Родови имения( в идеалния случай това са около 150 семейства, колкото навремето е било едно средно българско село. Тази бройка позволява и осигурява стабилност, и достатъчно хора които се познават и могат да вземат заедно решения базирани на разумен справедлив принцип, развитие на инфраструктура-пътища, вода, създаване на обучаващи центрове,  спортни площадки и магазин за продажба излишъците на семействата, създаване на зелени самостоятелни и общи бизнеси, развиване на занаяти, изкуства, провеждане на фестивали, обучения, празници, взаимопомощ при строителство на къщи и пътища. Общността има ясни писмени споразумения, ясен и справедлив начин за провеждане на събрания и вземане на решения, име с интернет сайт, общи площи и постройки служещи на каузите и мисиите и нуждите на общността. В общноста се влиза и излиза с ясно установена процедура, справедлива максимално за всички. Общността ползва фондации, фирми и сдружения за своите икономически, инфраструктурни и други дейности подчинени на визията, каузите и споразуменията на общността. В общността може да бъде приет, всеки който споделя тук изложените принципи без значение от религиозна етническа принадлежност или националност и е приет по ясна процедурата за приемане на нови заселници.
Каним да се присъединят към нас добри, смели и мотивирани хора, като с най-голям ентусиазъм посрещаме двойки с деца или такива които съзнателно се стремят към създаването на деца.

В разработка....!
Comments