За търсача на общност - въпроси помощници

Сами ли искаме да живеем или в общност?

Сами ли искаме да живеем или със семейство?

Искаме ли да живеем в хармония със себе си природата и околния свят и какво точно означава това?

Каква е целта на селището?

Каква е мисията?

Как ще го постигнем?

Има ли сдружение?

Чия е собствеността?

Има ли частна собственост и как е оформена тя ако да?

Колко процента е частната собственост колко общата?

Общата собственост на селището(земя и сгради транспортни средства) на сдружение ли са?

Как взимаме решения?

Има ли лидер или при взимане на решение ползваме някой от методите на социокрацията, пряката демокрация, консенсуса или друг метод гарантиращ равнопоставеност и отговорност на всички при взимането на решения?

Имаме ли общ поминък – начин за изкарване на храна и  какъв е той?

Как се влиза в общността?

Има ли и колко е изпитателния срок за влизане в общността?

Има ли сума с която се влиза в общността?

Ако да ще правим ли изключение за бедни или надарени хора?

Как ще решаваме възникнали конфликти?

Как ще се излиза от общността?

Ще връщаме ли на хората вложените средства колко и кои?

От къде ще ги вземем?

Ще се храним ли заедно?

Колко земя ще има едно семействокато частна площ и колко ще му се пада от общите площи?

Колко семейства, желаем да достигне общността в бъдеще?

Какви методи на земеделие ще се стремим да научим и използваме(пермакултура Бил Молисън Сеп Холцер; традиционно селско земеделие; или някаква смес от двете? Искаме ли да имаме животни?

 Какви и защо?

Ще садим ли гора и ще спомагаме ли за развититео на разнообразна екосистема на района на селището?

Как ще обучаваме децата си?

Колко семейства с деца като процент искаме да има в селището?

Как ще финансираме всичко това?

Имаме ли сайт в интернет?

 Кой отговаря за връзките ни с медии и външния свят?

 Имаме ли мотивацията,  средствата, осъзнатостта за постигането на всичко това?

.................

Не се съмнявайте, че това са само част от въпросите ако искате да намерите вече работеща съзнателна общност, или  да сътворите  нова такава.

Успех!

Косьо

2012г.
Comments