Земята и човечеството

Дон Мигел Руис и Дон Хосе Руис, „Петото споразумение“

„... И точно както тялото ви има много различни органи – мозък, сърце, дробове, стомах, кожа – чиято съвкупност сте вие, вашата цялост, така и всеки отделен орган в тялото ви е съвкупност от множество по-малки клетки. Знаят ли тези клетки, че заедно представляват едно живо същество, тоест вас? Знаем ли ние, хората, че всички заедно представляваме едно-единствено създание, а именно човечеството?

Вие сте заобиколени от милиарди хора. Точно като вас, те са програмирани да бъдат хора. Мъже или жени, вие ги разпознавате и знаете, че са хора. Знаете го. Но вероятно това, което не знаете, е че всички ние, хората, сме орган на красивата планета Земя. Планетата Земя е жива и цялото човечество функционира като неин орган. Неин орган са и горите, и атмосферата. Всеки земен вид е жизненоважна част от организма на Земята и всички те заедно функционират, за да поддържат неговото равновесие; да поддържат метаболизма на планетата.

Човечеството е цялостно живо същество и това отдавна не е просто теория. Ние, хората, живеем заедно. Имаме еднакъв вид тела, имаме еднакъв вид съзнание, изпитваме еднакъв вид потребности. Създаваме символи, за да се разбираме помежду си. Мъже или жени, жертви, воини или майстори, ние, всички, сме еднакви. Никой човек не е по-добър или по-лош от другия. Никой човек не е по-добър или по-лош от нещо, което съществува във Вселената. В най-дълбокия смисъл на живота ни няма никаква разлика между човек и куче; между човек и бълха, муха или цвете. Ние сме едно и също. Идваме от едно място и няма никакво значение каква е историята ни. Няма значение дали сме християни, будисти, мюсюлмани или хиндуисти. Идваме от едно и също място и се връщаме отново в него.“

Comments